Újabb eredményes évet zárt az SZHISZ

Április 27-én tartotta éves közgyűlését a takarékszövetkezeti szektor központi szervezete, a Takarék Csoport intézményvédelmi feladatait ellátó Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ). A közgyűlésen a szervezet tagjai – a szövetkezeti hitelintézetek, a Takarékbank és a Magyar Fejlesztési Bank – elfogadták az SZHISZ 2017. évi beszámolóját. Egyúttal megállapították, hogy az SZHISZ az integrációs törvény tavalyi módosításával megerősített hatósági jogkörében eljárva eredményesen segítette a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti munkáját.

Az előző évinél több mint 30 százalékkal magasabb, 3,6 milliárd forintos eredménnyel zárta a 2017-es évet az SZHISZ. Ezt az összeget a közgyűlés döntése értelmében teljes egészében a tartalékba helyezte, ezzel is hozzájárulva a Takarék Csoport szavatoló tőkéjéhez, amelyben az Integrációs Szervezet részesedése immár megközelíti a kétharmadot. Az SZHISZ bevételeit a tagok befizetései és az általa kezelt vagyon hozamai jelentik: ezek nyújtanak fedezetet a működési költségeire, az előirányzott feladatainak ellátására és az integrációs közösségi projektek finanszírozására.

Az Integrációs Szervezet saját tőkéje a tavalyi eredménynövekedésének köszönhetően 2017 végére megközelítette a 170 milliárd forintot, a megalakuláskori induló vagyona továbbra is rendelkezésre áll, sőt, jelentősen gyarapodott. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló törvény egyértelműen kimondja, hogy a Takarék Csoportban keletkezett kötelezettségekért az egész integráció – beleértve az Integrációs Szervezetet – egyetemes felelősséggel garanciát vállal. A betétesek tehát baj esetén az egész integráció teljes vagyonára támaszkodhatnak, ami azt jelenti, hogy ebből a szempontból a legtőkeerősebb intézménynél helyezik el a pénzüket.

A Takarék Csoport – a kormányzati stratégiával összhangban – jelentős megújuláson megy keresztül. Több mint félszáz takarékszövetkezetből 2017 végére 12 regionális központú, tőkeerős, stabil és hatékonyan működő pénzintézet jött létre, szakmai és üzleti alapokon, elsősorban a földrajzi közelség és az azonos vagy nagyon hasonló környezeti adottságok jobb kihasználásával. E folyamatban az SZHISZ feladata a takarékok integrációjának megújítása, működésük szabályozása és irányítása, valamint az intézményvédelmi feladatok ellátása. A 2017 nyarán hatályba lépett legutóbbi törvénymódosítás eredményeként tovább bővültek a szervezet jogkörei, irányelveket bocsát ki, amelyekkel meghatározza a takarék szektor alapvető fejlődési irányát, alapelveit, és amelyek révén elősegíti a szektor egységességének megteremtését, hatékonyságának növelését.

Megerősített hatósági jogköre alapján az SZHISZ ellenőrzési szakterülete 2017-ben összesen 24 vizsgálatot folytatott le. Ebből 11 volt korlátozott átfogó, 10 az MNB felhívására végzett utó-, illetve egyedi, 2 az MNB felhívására végzett cél-, 1 pedig témavizsgálat. Ezek egy kivételével lezárultak, az esetek többségében vizsgálati levéllel, kisebb részben pedig jelentést megküldő levéllel, utasítással, illetve ügyvezetői döntéssel.

Az Integrációs Szervezet az elmúlt évben is folyamatosan nyomon követte a szövetkezeti hitelintézetek működését és tőkeellátottságát, s aktívan részt vett a takarékszövetkezeti szektor versenyképességének javításában. Emellett jelentős szerepet játszott a Takarék Csoportban dolgozó mintegy 7 ezer munkavállaló magas színvonalú oktatásának és képzésének támogatásában.

A Takarék Csoport stratégiájával összhangban az SZHISZ tevékenységében 2018-ban is kiemelt szerepet kap a képzés: az egységes európai uniós adatvédelmi szabályozás kapcsán az ügyfélkiszolgáló területen dolgozó kollégák részére az Integrációs Szervezet oktatást szervez, amely ügyfélorientációs képzéssel is kiegészül.

„Az eddig elért eredményekre lehet építkezni, az irány jó: a takarékok mára egy meghatározó, egyre jobban együttműködő, versenyképes pénzügyi közösséget alkotnak. Ez az egység a kulcsa annak, hogy a kitűzött közös célok megvalósuljanak” – jelentette ki Dr. Tajthy Attila, az SZHISZ elnöke.