A tagságra vonatkozó szabályok

Az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezetében (Integrációs Szervezet) való tagságra vonatkozó szabályokat a szövetkezeti hitelintézeti integrációról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (Szhitv.) tartalmazza. Az Szhitv. szerint az Integrációs Szervezet tagjai az integrált hitelintézetek, az Integrációs üzleti irányító szervezet (MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.), a Holding Szövetkezet (Takarék Egyesült Szövetkezet) valamint az Integrációs Szervezet tagjai közé felvett, Kapcsolt Vállalkozásnak minősülő vagy az Integrációs Szervezet tagja felett ellenőrző befolyást gyakorló, a Felügyelet által felügyelt intézmény.

Az Szhitv. szerint integrált hitelintézetnek minősülnek a takarékszövetkezetek, a hitelszövetkezetek és minden olyan egyéb hitelintézet is, amelynek működését, vagy amelynek betéteit 2013. január 1-jén Önkéntes Takarékszövetkezeti intézményvédelmi alapok valamelyike védte, valamint az a hitelintézet, amelyet az Integrációs üzleti irányító szervezet Igazgatóságának előzetes egyetértését, továbbá a Felügyelet (MNB) előzetes jóváhagyását követően felvettek az Integrációs Szervezetbe.

Az Integrációs Szervezet tagjai évente tagdíjat fizetnek az Integrációs Szervezetnek. A tagdíj éves összegét az Integrációs Szervezet közgyűlése úgy állapítja meg, hogy az Integrációs Szervezet tagjai által fizetett tagdíjak összege legalább az Integrációs Szervezet éves működési költségeit biztosítsa. A tagdíj megfizetésének rendjét az Integrációs Szervezet szabályzatban állapítja meg.

Az Integrációs Szervezet tagja köteles az Szhitv.-ben, az Integrációs Szervezet által kiadott szabályzatokban, irányelvekben és körlevelekben, illetve a hitelinézetek integrációja egyéb szabályzataiban foglalt előírásokat betartani.

Az Integrációs Szervezet tagja köteles az Integrációs Szervezet által elrendelt ellenőrzést, átvizsgálást, illetőleg a folyamatos felügyelést tűrni, annak során az Integrációs Szervezettel együttműködni, és a kért cselekményeket, adatszolgáltatásokat megtenni; az Integrációs Szervezet döntését, intézkedését, valamint az Integrációs üzleti irányító szervezet utasítását végrehajtani, és az azokban foglaltaknak eleget tenni.

Az Integrációs Szervezet tagja köteles az Integrációs Szervezet Igazgatóságának előzetes hozzájárulását kérni:

  • értékpapír kibocsátásához;
  • tőkéjének leszállításához vagy felemeléséhez;
  • átalakulásához, egyesüléséhez vagy szétválásához;
  • jogutód nélküli megszűnéséhez vagy átalakításához;
  • tagjának vagy részvényesének a jogviszonyához kötődő ki- illetve visszafizetéshez, valamint
  • alapszabályának elfogadásához vagy módosításához.

Az Integrált hitelintézetek az Integrációs üzleti irányító szervezet által meghatározott informatikai alkalmazást igénylő tevékenységüket kötelesek az egységes informatikai rendszer használatával ellátni.