Jogi nyilatkozat

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (továbbiakban: Integrációs Szervezet vagy SZHISZ) honlapjának és weboldalainak (a www.szhisz.hu, a www.garanciakozosseg.hu, és a www.tfka.hu címen elérhető internet szolgáltatása, továbbiakban: az Integrációs Szervezet weboldalai) megtekintésével Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalunkat!

Szerzői jogi védelem

Az Integrációs Szervezet weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése teljes egészében együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azok egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen formában történő felhasználása – a személyes használatot meghaladó mértékben – kizárólag az SZHISZ kifejezett, erre vonatkozó előzetes írásos engedélyével lehetséges.

Az Integrációs Szervezet előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak egészének vagy egyes részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) bármilyen módon történő felhasználása. Tilos továbbá különösen, de nem kizárólagosan az Integrációs Szervezet előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldalak tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is, illetve a honlap bármely részét kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni.

A weboldalakon található információk

Az Integrációs Szervezet weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Az SZHISZ törekszik ezen információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, pontosságáért nem vállal felelősséget.

A felelősség kizárása

Az Integrációs Szervezet nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok illetéktelen személyek által történő megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Az Integrációs Szervezet honlapjáról linkek segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információkat az SZHISZ nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességükért felelősséget nem vállal. Az Integrációs Szervezetet nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek az Integrációs Szervezet weboldalaihoz kapcsolódnak.

Az SZHISZ nem vállal felelősséget olyan weboldalakon található információkért, anyagokért, amelyen az SZHISZ, illetve annak weboldalai megemlítésre kerülnek.

A személyes adatok védelme

Az Integrációs Szervezet bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény; rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az Integrációs Szervezethez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Integrációs Szervezet meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje. Az Integrációs Szervezet az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemben részesíti, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.