Jogi nyilatkozat

A Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja (továbbiakban: TFKA) honlapjának és weboldalainak (a www.garanciakozosseg.hu  és a www.tfka.hu címen elérhető internet szolgáltatása, továbbiakban: a TFKA weboldalai) megtekintésével Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalunkat!

Szerzői jogi védelem

A TFKA weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése teljes egészében együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azok egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen formában történő felhasználása – a személyes használatot meghaladó mértékben – kizárólag a TFKA kifejezett, erre vonatkozó előzetes írásos engedélyével lehetséges.

A TFKA előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak egészének vagy egyes részeinek (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) bármilyen módon történő felhasználása. Tilos továbbá különösen, de nem kizárólagosan a TFKA előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldalak tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is, illetve a honlap bármely részét kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni.

A weboldalakon található információk

A TFKA weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A TFKA törekszik ezen információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, pontosságáért nem vállal felelősséget.

A felelősség kizárása

A TFKA nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok illetéktelen személyek által történő megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A TFKA honlapjáról linkek segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információkat az TFKA nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességükért felelősséget nem vállal. A TFKA-t nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a TFKA weboldalaihoz kapcsolódnak.

A TFKA nem vállal felelősséget olyan weboldalakon található információkért, anyagokért, amelyen a TFKA, illetve annak weboldalai megemlítésre kerülnek.

A személyes adatok védelme

A TFKA bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény; rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a TFKA-hoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a TFKA meghatározott célból és ideig azt nyilvántartsa és kezelje. A TFKA az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemben részesíti, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.