Új tisztségviselőket választanak az SZHISZ-nél

Elismert takarékszövetkezeti vezetők lettek az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai

Lemondott a Szervezet teljes igazgatósága és felügyelőbizottsága

Július 7-én lemondtak tisztségükről a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai – mindezt a Szervezet 2016. július 8-án tartott közgyűlésén jelentették be.  Az SZHISZ új tisztségviselőinek megválasztására a Szervezet július 18-ára összehívott közgyűlésén kerülhet sor. A SZHISZ mai közgyűlésén a tagok elfogadták az Integrációs Szervezet alapszabályának módosítását.

Az Integrációs Szervezet július 1-jére összehívott, majd felfüggesztett, és július 8-án folytatódó közgyűlésének összehívására eredetileg azért került sor, mert az SZHISZ-nek 30 napon belül át kellett vezetnie alapszabályába az integrációs törvény 2016. június 9-i hatállyal történt módosításából eredő változásokat.

Az SZHISZ mai közgyűlésén a tagok elfogadták az Integrációs Szervezet alapszabályának módosítását. Az alapszabályban átvezették az integrációs törvény módosításából eredő változásokat, mindemellett az SZHISZ Igazgatóságának javaslatára – a Felügyelettel való együttműködés kiszélesítése érdekében – az alapszabályban rögzítették, hogy a Szervezet igazgatóságának ülésein a Magyar Nemzeti Bank képviselője állandó meghívottként, tanácskozási joggal vehet részt.

A mai közgyűlésen nem vettek napirendre személyi kérdéseket, a Szervezet új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására az SZHISZ július 18-ára összehívott közgyűlésén kerülhet sor. Az SZHISZ jelenlegi igazgatósága és felügyelőbizottsága az új tisztségviselők megválasztásáig folytatja munkáját.

A közgyűlésen felszólaló Bártfai-Mager Andrea postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, lezárult egy szakasz az integrációs folyamatban. Elmondta, hogy az integráció értékeire alapozva a jövő héttől stratégiaalkotó munka kezdődik a kormánybiztosságon, melynek során áttekintik azon területeket, amelyek nem megfelelően működnek, vagy további fejlesztésre szorulnak. A szeptember 15-éig tartó munkában a kormánybiztos számít az integráció minden tagjának és az integráció központi szerveinek aktív közreműködésére. A takarékszövetkezeti integráció továbbépítésének célja, hogy a szektor hagyományaira és az integráció értékeire alapozva egy olyan pénzügyi csoport épüljön, amely meghatározó szerepet tölt be a lakosság és a kis- és közepes vállalkozások pénzügyi igényeinek kiszolgálásában – mondta Bártfai-Mager Andrea.