Tájékoztatás az SZHISZ nyilvántartási adatainak változásával kapcsolatban

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (a továbbiakban: SZHISZ) civil szervezetek névjegyzékében szereplő adatai az alábbiak szerint változtak:

  • nyilvántartási száma: 01-08-0000002
  • adószáma: 19086611-1-43

 

Az SZHISZ-t a 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) hozta létre, és az Szhitv. határozta meg a szervezet típusát, jogalanyiságát, székhelyét, stb. Az Szhitv. által létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező sui generis SZHISZ jogalanyiságát érintő kérdések, így például a szervezet típusa tehát kizárólag törvény útján módosítható. Az Szhitv. hatályba lépésével létrejött SZHISZ-t tehát csak jogszabály szüntetheti meg.

Az SZHISZ-t a Fővárosi Törvényszék 2014-ben tévesen egyesületként vette nyilvántartásba, ezért 2018-ban kijavítási kérelmet nyújtott be. A benyújtott kijavítás iránti kérelmet a Törvényszék akként bírálta el végzésében, hogy a törvény által létrehozott és addig a Törvényszék által tévesen egyesületi formában nyilvántartott SZHISZ megszűnését állapította meg, és elrendelte a szervezet törlését, valamint elhatározta egyidejűleg „egyéb szervezet”-ként új nyilvántartási számon történő nyilvántartásba vételét a törölt egyesület általános jogutódjaként.

A Fővárosi Törvényszék Végzése azonban nem felel meg a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, mert pl. az SZHISZ megszüntetéséről csak az Országgyűlés rendelkezhetett volna és nem teljesültek egyebek mellett a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 3:41. § szerinti feltételek sem. Így a Törvényszék az átalakulás elhatározását tartalmazó megfelelő dokumentumok és az átalakulási döntés bejegyzésére irányuló kérelem hiányában nem bírálhatta volna el az SZHISZ kijavítás iránti kérelmét átalakulásként. Az SZHISZ kezdeményezi a Fővárosi Törvényszék előzőekben foglalt végzésének kijavítását.

Mivel a fent részletesen kifejtett indokok alapján egyértelmű, hogy nem történt sem átalakulás, sem jogutódlás, így az SZHISZ jogalanyisága változatlan és az SZHISZ-szel kötött szerződések továbbra is hatályosak.