Súlyos tőkehiány és szabálytalanságok a Széchenyi István Hitelszövetkezetnél

Kizárták a hitelszövetkezetet az Integrációs Szervezetből

Pénzügyi válsághelyzetet tárt fel az integrációs törvény alapján indított szakértői vizsgálat a Széchenyi István Hitelszövetkezetnél. A súlyos tőkehiány és likviditási problémák miatt félő volt, hogy az intézmény nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek, ezért a pénzügyi összeomlás elkerülése és a betétesek védelme érdekében a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének Igazgatósága november 6-án azonnali hatállyal kizárta a hitelszövetkezetet az Integrációs Szervezetből és döntéséről a jogszabályoknak megfelelően tájékoztatta a Magyar Nemzeti Bankot. Az MNB ezt követően visszavonta a Széchenyi István Hitelszövetkezet működési engedélyét.

Az évek óta veszteséges Széchenyi István Hitelszövetkezetet a felügyeleti szervek korábban több ízben is határozatban kötelezték tőkehelyzetének rendezésére, aminek az intézmény a mai napig nem tudott eleget tenni. Az integrációs törvény alapján a Takarékbank Zrt. által indított átfogó szakértői vizsgálat is súlyos tőkehiányt és működési szabálytalanságokat tárt fel, így mára nyilvánvalóvá vált: a tulajdonosok nem képesek a hitelszövetkezet tőkehelyzetének és jogszabályoknak megfelelő működésének helyreállítására.

A világ egyik vezető könyvvizsgáló és adótanácsadó társasága által végzett független szakértői vizsgálat megállapította: az intézmény saját tőkéje 2013. december 31-én negatívba fordult, hiánya megközelítette az egymilliárd forintot. A szabályozói tőkemegfelelés tekintetében a vizsgálat több mint ötmilliárd forint tőkehiányt állapított meg. Az intézmény hitelezési mutatója rossz, ráadásul folyamatosan romlik: a 90 napon túli késedelmes hitelek aránya 2014. június 30-án 43,56 százalék, azaz a törvényben meghatározott plafon közel négyszerese volt. A hitelszövetkezet nem képezte meg a szükséges értékvesztéseket és tartalékokat, az akuttá vált tőke- és likviditási problémák veszélyeztették fizetőképességét, ezért azonnali intézkedésre volt szükség. 

Az intézmény működési engedélyének MNB általi visszavonását követően az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) akár 100 ezer eurós összeghatárig (több mint 30 millió forintig) kártalanítja a hitelszövetkezet biztosított követeléssel bíró betéteseit, akik egyben tulajdonosai is a társaságnak, minthogy a hitelszövetkezet – speciális hitelintézet lévén –kizárólag saját tagjai számára végezhet pénzügyi szolgáltatásokat.

Az eset a szövetkezeti hitelintézeti szektor többi szereplőjére nincs hatással: a Széchenyi István Hitelszövetkezet mérlegfőösszege nem éri el a teljes hitelintézeti szektor mérlegfőösszegének a 0,3 ezrelékét sem, tevékenysége elsősorban Zala megye egyes részeire terjed ki.

Az eset újra felhívja a figyelmet az integráción belüli ellenőrzési-felügyeleti rendszer létrehozásának, továbbá a szövetkezeti hitelintézeti szektor átvizsgálásának szükségességére. Az átvizsgálás célja, hogy kiszűrje a korábban – megfelelő ellenőrzési rendszer híján – átláthatatlanul működő szövetkezeti szektorból a felelőtlenül gazdálkodó, a betétesek pénzét kockáztató intézményeket. A szektor megtisztulása és megújulása az előzetes terveknek megfelelően, jó ütemben halad, mára már 51 tagja van a szövetkezeti hitelintézetek garanciaközösségének. A legkésőbb 2014. december 10-éig létrejövő, a szektor egészét magába foglaló garanciaközösségnek csak az válhat tagjává, aki megfelel a szigorú, mindenekelőtt a betétesek érdekeit, megtakarításait védő követelményeknek. Ezek révén a takarékok betétesei kettős védelmet élveznek majd: az OBA keretén felül az integráció teljes vagyona nyújt majd fedezetet követeléseikért. Így még az idén a legbiztonságosabb és legátláthatóbb hitelintézeti szövetség jön létre Magyarországon.