Rendkívüli tájékoztatás a Takarékbank Zrt. tagsági jogviszonyának megszűnéséről

Az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete (Integrációs Szervezet) tájékoztatja az érintetteteket és partnereit arról, hogy a Takarékbank Zrt. 2022. március 28. napján kilépési szándéknyilatkozatot nyújtott be az Integrációs Szervezethez.

A Takarékbank Zrt. kilépési szándékának bejelentésével egyidejűleg igazolta a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló 2013. évi CXXXV. törvényben (Szhitv.) meghatározott kilépési feltételek teljesülését, ezért az Integrációs Szervezet Igazgatósága IG 40/2022. (04.01.) számú döntésében megállapította, hogy a Takarékbank Zrt. Integrációs Szervezetben fennálló tagsági jogviszonya 2022. április 1-jén 23 óra 59 perckor megszűnt.

A Takarékbank Zrt. tagsági jogviszonyának megszűnése következtében az Integrációs Szervezet és a Takarékbank Zrt. között valamennyi Szhitv-n alapuló kötelezettség és jogosultság megszűnt.