Pénzügyi válsághelyzet az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezetnél

Az SZHISZ kizárta a takarékszövetkezetet az Integrációs Szervezetből

A takarékszövetkezeti szektor átvilágítása során a szakértői vizsgálat pénzügyi válsághelyzetet tárt fel az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezetnél. Tekintettel a válság mélységére, nagyságrendjére és összetettségére nincs lehetőség egyszerű, segítő megoldások alkalmazására, ezért a Takarékbank Igazgatósága megállapította, hogy a takarékszövetkezet válsághelyzetben van, a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének Igazgatósága pedig július 4-én azonnali hatállyal kizárta az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezetet az Integrációs Szervezetből és döntéséről a jogszabályoknak megfelelően tájékoztatta a Magyar Nemzeti Bankot. A rendkívüli eset újra felhívja a figyelmet a szektoron belüli ellenőrzési-felügyeleti rendszer létrehozásának, továbbá a takarékszövetkezeti szektor folyamatban lévő átvizsgálásának szükségességére a takarékok biztonságos működése, a betétesek megtakarításának védelme érdekében.

Az érintett takarékszövetkezet súlyos működési szabálytalanságaira annak az átvizsgálásnak a során derült fény, amelyet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a tavaly nyáron elfogadott integrációs törvény előírásai szerint indított, és amelynek célja felmérni a szektor szereplőinek jelenlegi állapotát és kockázati tényezőit.

A világ egyik vezető könyvvizsgáló és adótanácsadó társasága által koordinált független szakértői vizsgálat megállapította, hogy az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet válsághelyzetben van: saját tőkéje az általa 2013. december 31-én kimutatott plusz 6 milliárd forint helyett több mint 3,5 milliárd forint negatívumot mutat, limit túllépésekkel együtt számított szavatoló tőkéje pedig több mint 35,5 milliárd forinttal elmarad a Felügyelet által meghatározott minimális tőkekövetelménytől. A társaság hitelezési mutatója rossz, ráadásul folyamatosan romlik: a 90 napon túli késedelmes hitelek aránya március végére 28,8 százalékra, azaz a törvényben meghatározott plafon közel háromszorosára nőtt. A vizsgálati jelentés megállapította, hogy a takarékszövetkezet működése nem felel meg sem a törvényi és felügyeleti előírásoknak, sem az integrációs, sem a saját szabályzatainak, felügyeleti adatszolgáltatása nem a tényeken alapul. A vizsgálat szerint a takarékszövetkezet működése súlyosan sérti az ügyfelek érdekeit, a betétesek megtakarításait, így a helyzet orvoslásához azonnali beavatkozás vált szükségessé.

A takarékszövetkezeti szektor átvizsgálása még folyamatban van, az azonban már most látszik, hogy ilyen nagyságú és kezelhetetlen mértékű működési és gazdálkodási probléma egyetlen más szövetkezeti hitelintézet esetében sem áll fenn az átvizsgálás eddigi eredményei szerint. Az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet mérlegfőösszege saját kimutatása szerint 2013 végén közel 81 milliárd forintot tett ki, ami ugyanakkor a teljes hazai pénzügyi szektor mindössze három ezrelékének felel meg. A társaság tevékenységi területe kizárólag Bács-Kiskun megye kis részére korlátozódik, így az elszigetelt eset a takarékszövetkezeti rendszer egészére nézve nincs hatással.

Az SZHISZ azért döntött az érintett takarék integrációból való kizárásáról, mert egy ilyen felelőtlenül, szabálytalanul működő, a betétesek megtakarításait kockáztató takarékszövetkezetnek nincs helye a takarékszövetkezetek megújuló együttműködésében. Az egyedi eset szomorú, de elkerülhetetlen része annak a folyamatnak, amelynek révén a takarékszövetkezeti szektor működése minden eddiginél biztonságosabb és átláthatóbb lesz.

A takarékszövetkezeti együttműködés megújításának egyik legfőbb célja egy olyan garancia-közösség létrehozása, amelynek révén a takarékok betétesei kettős védelmet élveznek majd: az OBA keretén felül az integráció teljes vagyona nyújt majd fedezetet követeléseikért. Ez a folyamat már elindult, június 17-étől már 20 tagja van, az év végére pedig minden, a garancia-közösség feltételeinek megfelelő szövetkezeti hitelintézet tagja lesz. 

További információ: http://www.mnb.hu/