Lezárult a Takarékbank részvénycsomagjának értékesítése

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. részvénycsomagjára beérkezett ajánlat értékelése és a pályázó projektcéggel folytatott többhetes tárgyalás nyomán 2014. március 10-én az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Posta vezetői aláírták a Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt.-vel a Takarékbank 54,8%-os részvénycsomagjára vonatkozó adásvételi szerződést. A tranzakció sikeres lezárása esetén közel 85 százalékra nő a szövetkezeti hitelintézetek és azok vezetőinek közvetlen és közvetett tulajdonrésze a Takarékbank Zrt.-ben – közölte közös közleményében az MFB és a Magyar Posta. 

Mint ismeretes, a kormány még 2013 decemberében áttekintette a szövetkezeti hitelintézeti szektor átalakításának helyzetét és megállapította, hogy az átalakítás megfelelő ütemben halad, annak nyomán a pozitív változások visszafordíthatatlanok. Ennek alapján december 17-én kormányhatározat született a szövetkezeti hitelintézeti szektor átalakításának helyzetéről, valamint az MFB és a Magyar Posta Takarékbankban fennálló részesedéseinek értékesítéséről. A kormányhatározatnak megfelelően az MFB és a Magyar Posta mint kiírók nyilvános nemzetközi pályázaton értékesítették a Takarékbankban fennálló részvénytulajdonukat. A kormányhatározat arra is felhívta a kiírókat, hogy az értékesítési feltételek kialakításánál legyenek figyelemmel a banki szektorban a verseny élénkítésének szempontjaira, az európai jog követelményeire, a Takarékbank belső szabályaira, és — az előbbiekre is figyelemmel — a lehetőségek szerint a pályázati kiírás részesítse előnyben a takarékszövetkezeti szektor szereplőit.

A Takarékbank részvényeinek megvásárlására vonatkozó fő szabályokat már hónapokkal a pályázat január 3-ai megjelenése előtt a Takarékbank 2013. augusztus 27-én elfogadott alapszabályában rögzítették. Az alapszabály egyrészt deklarálta a takarékszövetkezetek elővásárlási jogát, másrészt lehetővé tette számukra, hogy lényegesen (ötvenszer) kedvezőbb áron jussanak hozzá a bank részvényeihez, mint bármely más, Harmadik Személy. A Harmadik Személyre vonatkozó szabályok tehát nem a pályázati kiírásban szerepeltek, annak módosításához a Takarékbank közgyűlési döntése szükséges.

December 20-án az MFB és a Magyar Posta az értékesítés előkészítésére, koordinálására és lebonyolítására közös bizottságot hozott létre, majd január 3-án megjelent a pályázati felhívás. A pályázati tájékoztató első részét három jelentkező vette át, közülük kettő fizette be az ajánlati biztosítékot és vette át a teljes pályázati tájékoztatót. A február 6-ai határidőig egy, a takarékszövetkezetek meghatározó többségével bíró jelentkezőtől érkezett be érvényes ajánlat. A pályázat szabályai a hasonló nemzetközi pályázatok követelményeinek megfelelőek voltak, az értékesítési bizottság már decemberben leszerződött a folyamatot vezérlő nemzetközi tranzakciós és jogi tanácsadóval, az érdeklődőknek adatszoba állt rendelkezésükre, továbbá menedzsmentinterjúkra is lehetőségük volt.

Az értékesítésre kerülő részvények vételára meghaladja a 9 milliárd forintot, amely így mind az MFB, mind a Magyar Posta részére jelentős árfolyamnyereséget jelent. A Magyar Állam ezzel a 2013. évi CXXXV. törvényben foglalt kötelezettségeinek eleget téve, a Takarékbankban szerzett átmeneti többségét biztosító részvénycsomagját egy szövetkezeti hitelintézeti többségű társaság részére értékesítette. A projektcégben részt vevő szövetkezeti hitelintézetek saját tőkéből finanszírozzák részvételüket a vállalkozásban.

A kormány döntése alapján a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetében (SZHISZ) az MFB fennálló részesedése nem kerülhet értékesítésre, így ezen a szervezeten keresztül a magyar állam a továbbiakban is kiterjedt szabályozási és szabályzatalkotási jogokkal rendelkezik majd a szektorban. Ennek megfelelően az SZHISZ tulajdonában marad az állam által a szektor intézményvédelmére juttatott, többek közt a keresztgarancia-rendszer anyagi fedezetéül szolgáló több mint 136 milliárd forint is.

Az érvényes pályázatot benyújtó Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt.-ben meghatározó, közel 75 százalékos tulajdonosi befolyással szövetkezeti hitelintézetek bírnak. Ez a tény önmagában is mutatja, hogy a kormányhatározat előírásai teljesültek: a pályázati kiírás ténylegesen szövetkezeti hitelintézeteket hozott helyzetbe, a nyertes pályázóhoz hasonlóan bármely takarékszövetkezet számára nyitott volt a lehetőség érvényes pályázat benyújtására, és a szövetkezeti hitelintézetek szabadon választhattak a pályázatban történő részvételük módjáról. A projektcégben részt vevő takarékszövetkezetek és elismert takarékszövetkezeti vezetők garanciát jelentenek arra, hogy a szektor megújítása a takarékszövetkezetek valós érdekei mentén és működési sajátosságainak figyelembevételével zajlik majd.