Jóval biztonságosabb a szövetkezeti hitelintézeti szektor működése

Tavaly júliusi megalakulását követően első alkalommal tartott közgyűlést a szövetkezeti hitelintézeti szektor intézményvédelmi feladatait ellátó Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ). A május 29-i közgyűlésen a Szervezet tagjai – 121 szövetkezeti hitelintézet, a Magyar Takarékbank Zrt. és a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. – elfogadták az SZHISZ 2013-as beszámolóját és megállapították: az egységes szabályzatok kidolgozása és az SZHISZ részvétele a hitelbírálati folyamatban jelentősen javította a szövetkezeti hitelintézeti szektor működésének biztonságát. Az SZHISZ Igazgatóságának tagjai Lontai Dániel, Nagy Csaba és Polacsek Csaba lettek, a Felügyelőbizottság tagjává Lipcsei Jánost, Eőry Gábort és Alföldi Ferencet választották.

2013-as beszámolója szerint az SZHISZ 150.799.579 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 147.215.468 ezer Ft saját tőkével zárta a tavalyi évet. A Szervezet saját tőkéjének legnagyobb részét a Magyar Államtól tavaly kapott mintegy 136 milliárd forintos vagyoni hozzájárulás tette ki. Az SZHISZ tőkéje az Integráció tagjai között kiépülő keresztgarancia rendszer révén jelentősen növeli az egész szövetkezeti hitelintézeti szektor tőkeerejét, megszüntetve a szektor tőkeellátottságában egyedi szinten korábban megfigyelhető aszimmetriát.

A szövetkezeti hitelintézeti integráció egységes működési rendjének kialakítása céljából az SZHISZ 2013 júliusi megalakulása óta egységes szabályzatokat fogadott el a teljes szektorra vonatkozóan többek közt a számvitel rendjéről, a belső ellenőrzésről, a vezető tisztségviselők alkalmasságának szabályairól, valamint kidolgozta a szövetkezeti hitelintézetek és a Takarékbank prudens működését biztosító egységes alapszabályokat is. Az SZHISZ összesen több mint 1600 úgynevezett nem szokásos üzletmenetbe tartozó, a szavatolótőke 5 százalékát elérő hitelelőterjesztést vizsgált meg, és az esetek 87 százalékában pozitív döntést hozott. Az egységes szabályzatok kidolgozása és a hitelbírálati folyamatban való részvétel jelentősen javította a szövetkezeti hitelintézeti szektor működésének biztonságát.

A Magyar Állam az SZHISZ-en keresztül a jövőben is kiterjedt szabályozási jogokkal rendelkezik majd a szektorban, minthogy az Integrációs Szervezet a kormány döntése értelmében tartósan állami tulajdonban marad. Az SZHISZ a jövőben is döntő jelentőségű intézményvédelmi feladatokat lát el, és meghatározó szerepet játszik a szektor szavatoló tőkével történő ellátásában.