Jó évet zárt az Integráció központi bankja

A Magyar Takarékbank Zrt. április 25-i éves közgyűlésén a részvényesek elfogadták a Takarékbank 2013. évi beszámolóját. A jó eredmény és a több mint 23 százalékos mérlegfőösszeg-növekedés mögött a jelentősen bővülő üzleti aktivitás áll, amit jól tükröz a hitelállomány dinamikus növekedése. A részvényesek 73 százalék támogatással, és 10 százalék tartózkodás mellett megszavazták a Takarékbank kötvénykibocsátását is, aminek célja, hogy – összhangban a kormány nemzetstratégiai célkitűzéseivel – érvényt szerezzen a Takarékbank állami tulajdonrészének értékesítéséről szóló kormányhatározat rendelkezéseinek, és az eredményesen lezárt pályázat nyertese hozzájuthasson a Magyar Fejlesztési Bankkal és a Magyar Postával megkötött adásvételi szerződés szerinti többségi tulajdonához.

A Bank mérlegfőösszege 2013-ban 481,3 milliárd Ft, adózás utáni eredménye 282 millió Ft volt. A tavalyi évben a Bank bevételei számottevően növekedtek, amelyek ellensúlyozták a szövetkezeti hitelintézeti szektor új struktúrájának kiépítésével felmerült egyszeri költségeket, így javult a Bank profitabilitása is.

A nettó kamatbevétel 15,5%-kal haladta meg az előző évi értéket. A növekedés elsősorban a dinamikusan emelkedő hitelállománynak köszönhető, amiben döntő szerepet játszott a Növekedési Hitelprogram pozitív hatása. A teljes szövetkezeti hitelintézeti szektor 85,665 milliárd forint kihelyezést eszközölt 2013-ban a Növekedési Hitelprogram keretében, amiből a TakarékBank 21 milliárd forintot folyósított saját jogon.

A megnövekedett üzleti aktivitásnak köszönhetően a nettó jutalék- és díjbevétel 16,5 százalékkal emelkedett, a pénzügyi műveletek nettó eredménye pedig 32,4 százalékkal múlta felül a 2012. évi szintet.

A működési költségek összege 4,7%-kal haladta meg a 2012. évi értéket. A költségek növekedését alapvetően a szövetkezeti hitelintézeti szektor új struktúrájának kialakításával kapcsolatos egyszeri költségek okozták. A Bank saját tőkéje 1.772 millió forinttal növekedett 2013-ban, ami magában foglalja a Magyar Posta Zrt. 655 millió forintos tőkeemelését is.

A TakarékBank az új szabályozási környezet kialakítását és az ennek nyomán kialakuló erős integrációt követően – nyugat-európai mintákat is követve – ténylegesen a szektor központi bankjává válik, ezáltal jelentősen megnövekszik a szerepe az üzleti együttműködés szorosabbra fűzésében és az integráció irányításában.

A Takarékbank közgyűlése megszavazta 300 ezer darab, összesen 600 millió forint névértékű és kibocsátási értékű, egyenként 2.000,-Ft névértékű és kibocsátási értékű, „A” sorozatú átváltozó kötvény zártkörű kibocsátását is, amelyek jegyzésére a közgyűlés a Magyar Takarék Befektetési és Vagyonkezelő Zrt-t jogosította fel. A kötvénykibocsátás eredményeként a Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt. – a közgyűlési határozatban foglalt feltételek teljesülése esetén – legkésőbb a határozattól számított 365 napon belül többségi tulajdonossá válhat a Takarékbankban.

A napirendi pont előterjesztői szerint a kötvénykibocsátásra azért van szükség, mert egy jól behatárolható érdekcsoport látszólag a takarékszövetkezetek érdekében fellépve, valójában saját üzleti befolyásának megőrzése céljából minden eszközzel igyekszik megakadályozni a törvény végrehajtását és elodázni a kormány határozata alapján kiírt és érvényesen megkötött adásvételi szerződés lezárását. A szövetkezeti hitelintézetek többségi tulajdonában álló társaság tulajdonszerzése elősegíti az integrációs folyamat felgyorsítását, hozzájárulva ezzel a magyar vidék pénzügyi ellátása biztonságának növeléséhez és a munkahelyek megőrzéséhez.