Jelzálogbankkal bővül a szövetkezeti hitelintézeti integráció

Az FHB belépése lett az SZHISZ megoldása az MNB által előírt jelzáloglevél-finanszírozási kötelezettségre

2015. szeptember 23-án az SZHISZ felvette tagjai sorába az FHB Jelzálogbank Nyrt.-t, valamint a vele összevont alapú felügyelet alatt álló FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-t. Minthogy a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló MNB rendelet több tízmilliárd forintos terhet jelentene az Integrációnak, az FHB felvétele azonnali, költséghatékony, csoportszintű megoldást jelent erre a kötelezettségre. Az új tag felvétele versenyképes pozíciót biztosít a takarékszövetkezeti szektor egészének, hiszen a szektor egyik prioritása a lakás/otthonteremtés támogatása versenyképes pénzügyi termékekkel. Az FHB belépése révén csaknem háromszorosára nő a takarékszövetkezeti szektor fővárosi fiókjainak száma, emellett jelentős know-how is érkezik az Integrációba.

A hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló júniusi MNB rendelet kötelező jelzáloglevél-finanszírozást ír elő a bankoknak a jelzáloghitelek mögé. A jegybanki rendelet előírja, hogy 2016. október 1-jéig a hitelintézetek jelzáloghitelei mögött legalább 15 százalékban kell jelzálogleveleknek állniuk, azaz minden banknak 15 százalékos arányban kell majd jelzáloglevélből vagy hasonló értékpapírból finanszíroznia a jelzáloghitel-állományát.

Ez a kötelezettség kiterjed az összevont felügyelet alá tartozó szövetkezeti hitelintézeti Integrációra is, ami komoly kihívás elé állította a takarékszövetkezeti szektort. Az Integrációban a jelzálog-levél finanszírozás aránya a jelentős lakossági jelzáloghitel állomány ellenére elenyésző, így az MNB által előírt kötelezettségnek való megfelelés a takarékszövetkezeti szektor számára több tízmilliárd forintos refinanszírozási terhet jelentene. Önálló jelzálogbank alapítása, elindítása rendkívül költséges, időigényes és bonyolult folyamat, ezért kézenfekvő volt az a döntés, hogy az SZHISZ egy, az Integrációval már eddig is stratégiai együttműködésben lévő jelzálogbankot vonjon be tagjai sorába.

Az FHB Jelzálogbank Integrációhoz való csatlakozása révén a szövetkezeti hitelintézetek számára elérhetővé válik a „saját” jelzálog-hitelintézet, anélkül hogy abba külön invesztálni kellene, mindez kedvező és „testreszabott” módon teszi lehetővé az MNB szabályozásnak való megfelelést. Ez a megoldás ráadásul időben a leggyorsabb, a létező takarékszövetkezeti kapcsolatok révén egyszerre több takarékszövetkezet számára történő refinanszírozási lehetőséget biztosít. Az FHB Jelzálogbank a hazai jelzálogbankok közül egyedüliként rendelkezik külföldi és belföldi sikeres értékpapír-kibocsátási tapasztalattal, ezen kívül a teljes bankrendszerre vonatkozó refinanszírozási gyakorlata van. Az FHB emellett jelentős konzorciumi partnerként a takarékszövetkezeti szektor több tagjával nagy számban vett részt jelzáloghitelek nyújtásában.

Az FHB csatlakozásának egyéb előnyei is vannak, minthogy az FHB 22 fővárosi fiókjával csaknem háromszorosára nő az Integráció lefedettsége a hazai gazdaság motorjának számító Budapesten. Az FHB belépésével emellett jelentős, a kockázatkezelési folyamatok során alkalmazható know-how érkezik az Integrációba, minthogy az FHB bank az Integráció tagjainál magasabb szintű, úgynevezett fejlett módszer (IRB és AMA megközelítések) szerinti kockázatkezelési rendszert alkalmaz, amelyre legkésőbb 2018-ban kell áttérnie az Integrációnak. Felgyorsulnak a szektor által már beindított üzleti és informatikai fejlesztések is, minthogy az FHB csoportnál használatban lévő korszerű folyamatok és az ezt támogató informatikai megoldások hozzáférhetővé válnak és jó alapját fogják képezni a szektor egészét kiszolgáló megoldásokhoz.

Az FHB felvétele az SZHISZ-be szervesen illeszkedik a magyar hitelintézeti szektor MNB által is szorgalmazott konszolidációs folyamatába, egyben elősegíti a gazdasági növekedést támogató prudens vállalati hitelezést.