Jelentős üzleti növekedést tervez 2014-ben a Takarékbank

A Takarékbank május 29-i rendkívüli közgyűlésén a Társaság részvényesei elfogadták a bank konszolidált beszámolóját és 2014-es üzleti tervét. A konszolidált beszámoló szerint a szövetkezeti hitelintézetek központi bankja és az érdekeltségébe tartozó vállalkozások 2013-ban 498 millió forint adózott eredményt és 151 millió forintos mérleg szerinti eredményt értek el. A bank 2014-es üzleti terve számottevő üzleti volumen- és hitelportfólió bővülést, összességében pedig 55 százalékos mérlegfőösszeg növekedést irányoz elő. A Társaság közgyűlésén új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokat is választottak. 

A hitelportfolió tervezett dinamikus növelése részben a Növekedési Hitelprogram forrásaira támaszkodik, a tervek alapján a Takarékbank és a szövetkezeti hitelintézetek az NHP I. szakaszához hasonlóan a II. szakaszban is aktívan részt vesznek. A Takarékbank mérlegfőösszegét emeli a szövetkezeti hitelintézetek részére történő NHP-forrásközvetítés is.

A bank a bővülő üzleti volumenből adódóan jelentős jutalékbevételt és kamateredményt vár, összességében a nettó bevételek 23 százalékos növekedésével számol 2013-hoz képest. A bank üzleti terve tartalmazza továbbá a szövetkezeti hitelintézeti szektor átvilágításának befejezését, illetve ennek nyomán az egyetemleges felelősségi kör teljessé tételét, a prudenciális/számviteli konszolidáció elvégzését, valamint további, a szektor egységes piaci fellépéséhez nélkülözhetetlen közös szabályzatok (pl. üzletpolitika, marketing) kiadását. 2014-ben megtörténnek az egységes informatikai rendszer kialakításának első lépései is.

A Takarékbank május 29-i közgyűlésén új tisztségviselőket is választottak. A Társaság részvényesei az Igazgatóság új külső tagjává választották Sebestyén Istvánt, a Fókusz Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetőjét, Köbli Gyulát, a Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt. Igazgatóságának elnökét. A felügyelőbizottsági tisztségéről lemondott Sebestyén István helyére új FB-tagnak Pénzes Lászlónét, a Hajdú Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetőjét választották. A Takarékbank Zrt. új Igazgatósága a közgyűlést követő első ülésén Sebestyén Istvánt, a Fókusz Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetőjét választotta meg az Igazgatóság elnökévé. Az Igazgatóság új belső tagja lett Vojnits Tamás, aki a Közgazdasági Elemzési és Integrációs Képzési Divízióért felelős vezérigazgató-helyettesként dolgozik tovább a bankban. Az Igazgatóság megköszönte a korábbi pozíciójukról lemondott Vojnits Tamás, Brezina Szabolcs és dr. Nyikos Péter munkáját.

A közgyűlés döntött arról is, hogy a Takarékbank nem fizikai, hanem dematerializált kötvényt bocsát ki, ami költségmegtakarítást jelent a Takarékbank Zrt. számára és jelentősen egyszerűsíti a kibocsátási eljárást. Mint ismeretes, a Takarékbank 2014. április 24-i éves közgyűlésén szövetkezeti hitelintézetek előterjesztése alapján a részvényesek 73 százalékának támogatásával (10 százalék tartózkodás mellett) elfogadták, hogy a Takarékbank 300 ezer darab, összesen 600 millió forint névértékű és kibocsátási értékű, „A” sorozatú kötvényt bocsát ki. A kötvénykibocsátás egyéb feltételei változatlanok maradnak.