Az állam továbbra is szerepet vállal az integráció megújításában

A TakarékBank többségi állami tulajdonrészének tervezett eladása nem érinti az integrációs folyamatot. A végrehajtás menetrendjét és a szektor működésének feltételrendszerét ugyanis az integrációs törvény biztosítja függetlenül attól, hogy az integráció központi bankjának részvényei kinek a tulajdonában vannak. A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete a kormány határozata szerint tartósan állami tulajdonban marad és hosszú távon fogja szolgálni a szektor intézményvédelmét és betétbiztonságát.

Az állam az integrációs törvény 2013. július 13-ai hatályba lépése óta eltelt időszakban lefektette a szövetkezeti hitelintézeti integráció megújításának, jövőbeli biztonságos és prudens működésének jogi és anyagi feltételrendszerét. A törvény végrehajtása a tervezett menetrend szerint halad: megalakultak az integráció új központi szervei, elkészültek a szektor hatékony együttműködését biztosító legfontosabb közös szabályzatok, megállapították a tagok egyetemleges felelősségén alapuló keresztgarancia-rendszer szabályait, valamint az állam – szerzett jogainak fejében – ígéretének megfelelően 136 milliárd forinttal növelte meg a szövetkezeti hitelintézeti integráció szavatolótőkéjét. Az összeget a Magyar Államkincstár már átutalta az SZHISZ részére.

A kormány már a szövetkezeti hitelintézeti szektor megújítását célzó, nyáron elfogadott törvény indoklásában leszögezte, hogy szerepvállalása a Takarékbankban csupán átmeneti: az állam tulajdonosi pozícióit megfelelő időn belül értékesíteni kívánja, ha az általa elindított pozitív folyamatokat visszafordíthatatlannak látja.

A magyar állam ennek megfelelően a legmagasabb vételárat ajánló befektető részére nyilvános nemzetközi pályázaton március 15-ig értékesíti a Magyar Posta és az MFB Takarékbankban meglévő tulajdonrészét – áll a december 17-i kormányhatározatban. Az értékesítés feltételeinek kialakítása a hazai és az uniós jogszabályoknak megfelelően készül, de a feltételek meghatározásánál a hatályos jogszabályi rendelkezések keretei között, lehetőség szerint előnyben részesítik a takarékszövetkezeti szektor szereplőit. A tisztességes és azonos versenyfeltételek biztosítása érdekében a pályázat konkrét feltételrendszeréről, annak január 15-i kiírásáig, nem adható további tájékoztatás.

A meghozott intézkedések nyomán a kormány tehát garanciát lát arra, hogy az általa elindított pozitív folyamatok visszafordíthatatlanok. A következő lépések megfelelő módon történő végrehajtása érdekében azonban, az állam a Magyar Fejlesztési Bank SZHISZ-ben meglévő tulajdonosi pozícióján keresztül, továbbra is szerepet vállal a szektor megújításának folyamatában.

A Takarékbank állami tulajdonú törzsrészvényeinek értékesítése nem érinti a Magyar Posta és a szövetkezeti hitelintézeti szektor hosszú távú stratégiai együttműködését. Az integráció és a Posta közötti tulajdonosi kapcsolat továbbra is fennmarad, köszönhetően annak, hogy Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete megvásárolta a Magyar Posta 25 százalék mínusz egy szavazatnyi részvénycsomagját. Az SZHISZ tulajdonszerzésével a cél egy olyan struktúra létrehozása, amely versenyképes és az ország, a Posta, illetve a takarékszövetkezeti szektor számára is előnyöket jelent.