80 milliárd forintnyi megtakarítás áramlott tavaly a Takarékokba

Május 26-án tartotta éves közgyűlését a takarékszövetkezeti szektor intézményvédelmi feladatait ellátó Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ). A közgyűlésen a Szervezet tagjai – 87 szövetkezeti hitelintézet, a Takarékbank Zrt. és a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. – elfogadták az SZHISZ 2015. évi beszámolóját, egyben megállapították: a szektorban létrejött garanciaközösség jelentősen hozzájárult az ügyfelek bizalmának erősítéséhez. A lakossági és vállalkozói ügyfelek a tavalyi évben több mint 80 milliárd forint értékben helyeztek el új megtakarítást a szektorban.

Az SZHISZ beszámolója szerint a Szervezet mérlegfőösszege 2015-ben 167 milliárd forint, saját tőkéje 163 milliárd forint volt, mérleg szerinti eredménye pedig meghaladta a 12 milliárd forintot. A közgyűlés döntése alapján a Szervezet 2015. évi eredményének (a hozamok) teljes összegét a tartalékba helyezik, tovább növelve ezzel az SZHISZ vagyonát. Az Integráció szavatoló tőkéje a tavalyi év végére meghaladta a 326 milliárd forintot, többek közt annak köszönhetően, hogy 2015 szeptemberében két új hitelintézet, az FHB Jelzálogbank Nyrt. és az FHB Bank Zrt. is a pénzügyi csoport tagjává vált.

A szektor tőkehelyzetének jelentős javulása, valamint az integrációs törvény által elindított fejlesztések – egységes üzletpolitika, közös termékfejlesztés és marketingtevékenység – is hozzájárultak ahhoz, hogy a szövetkezeti hitelintézetek a tavalyi évben jelentősen növelték hitelezési aktivitásukat. Az Integráció tagjai 2015-ben 170 milliárd forint értékben folyósítottak hiteleket a kis- és közepes vállalkozások részére és érdemben növelték a lakossági hitelkihelyezések volumenét is a 2014-es évhez képest. A szövetkezeti hitelintézetek emellett tavaly is az egyik legaktívabb szereplői voltak a kis- és közepes vállalkozások, valamint az agrárium fejlesztését célzó jegybanki, illetve egyéb állami hitelprogramoknak.

„Az elért eredmények azt mutatják, hogy az állam jól döntött, amikor a takarékszövetkezeti szektor újjászervezését és megerősítését jelentő Integrációs folyamatot alig három évvel ezelőtt elindította, a szektorba fektetett összeg jó helyre került” – hangsúlyozta a közgyűlésen felszólaló Németh Lászlóné. A Miniszterelnökség nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkára szerint a megújult takarékok ma már érdemben tudják támogatni az olyan nemzetgazdasági szempontból kiemelt célkitűzéséket, mint a hitelezési aktivitás növelése vagy az uniós és hazai források eljuttatása a vidéki kis- és közepes vállalkozásokhoz. Az államtitkár hozzátette: „a takarékoknak elévülhetetlen érdemei vannak abban is, hogy a kistelepüléseken élők ma már helyben is hozzájuthatnak a nagyvárosokban megszokott, korszerű pénzügyi szolgáltatásokhoz, és országszerte több mint 1100 takarékfiókban érhetik el az olyan biztonságos megtakarítási termékeket, mint például a magyar állampapír.”

A szektorban az integrációs törvény nyomán létrejött ellenőrzési mechanizmus, valamint a 2014 decemberében kiépült egyedülálló garanciarendszer jelentősen hozzájárult az ügyfelek takarékszövetkezetekbe vetett bizalmának erősítéséhez. Ezt jelzi, hogy a lakossági és vállalkozói ügyfelek a tavalyi évben közel 80 milliárd forintot meghaladóan helyeztek el új pénzt, új megtakarítást a szektorban. Továbbá tavaly több tízezer új ügyfél választotta pénzügyi partneréül a szövetkezeti hitelintézeteket: a takarékoknál 66 ezer új lakossági és 14 ezer új vállalkozói számlát nyitottak az ügyfelek.

Az SZHISZ 2015-ben is folyamatosan nyomon követte a szövetkezeti hitelintézetek működését és tőkeellátottságát, ennek érdekében a Szervezet a Takarékbankkal együttműködésben rendszeresen ellenőrzéseket végzett tagjainál. Az elmúlt évben az SZHISZ összesen közel 1500, a szövetkezeti hitelintézetek által előterjesztett úgynevezett nagyhitel-ügyletet vizsgált meg. Az integráció tagjainak prudens és hatékony működéséhez a szektorban lezajlott egyesülések is hozzájárultak, ezek révén tőkeerős és versenyképes, regionális szinten meghatározó szövetkezeti hitelintézetek jöttek létre. A szektorban zajló konszolidációs folyamat várhatóan 2016-ban is folytatódik.

Az intézményvédelmi feladatok ellátása mellett a Szervezet 2016-ban is kiemelt figyelmet fordít az Integráció Egységes Informatikai Rendszerének (EIR) kialakítására. Az EIR kiépítése jelentősen hozzájárul a szövetkezeti hitelintézetek integrált működésének elősegítéséhez, valamint a szövetkezeti hitelintézeti szektor hosszútávon is prudens, átlátható, ellenőrzött működéséhez. Emellett az idei év fontos feladata lesz a szektorban dolgozó mintegy 7 ezer munkavállaló magas színvonalú oktatásának és képzésének megszervezése.

(A közleményben szereplő integrációs értékesítési adatok azoknak a szövetkezeti hitelintézeteknek az üzleti teljesítményét tartalmazzák, amelyek a 2015. év egészében az Integráció tagjai voltak.)