Szövetkezeti hitelintézetek tőkefedezeti közös alapja

Garanciaközösség

A 2013. évi CXXXV. törvény rendelkezik az integrációhoz tartozó takarék- és hitelszövetkezetek, valamint szövetkezeti bankok közötti egyetemleges felelősségvállalás, az úgynevezett garanciaközösség létrehozásáról, bevezetésének és működésének pontos szabályairól.

E szerint a szövetkezeti hitelintézeti integráció tagjai között 2013 végétől fokozatosan életbe lépő garanciaközösséggel lehetővé válik, hogy az ország bármely szövetkezeti hitelintézeténél elhelyezett betétekért bármely más takarékszövetkezet is helyt álljon és viszont. Az egyetemlegesség fokozatos létrehozásával a teljes integráció tőkeereje és likviditása a rendelkezésre áll majd az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított betéteken felüli megtakarítások védelmére is. Ennek anyagi fedezetét biztosítja, hogy az állam tavaly 136 milliárd forinttal növelte meg a szövetkezeti hitelintézetek szavatoló tőkéjét és létrehozta a szövetkezeti hitelintézetek új Tőkefedezeti Alapját. Így minden korábbinál jóval nagyobb biztonságban lesznek a takarékszövetkezetek ügyfeleinek megtakarításai, hiszen azokért – az OBA mellett – az Integrációs Szervezet, a Takarékbank Zrt, és az összes szövetkezeti hitelintézet teljes vagyonával áll majd helyt. 

Ha valakinek a jövőben követelése támad egy szövetkezeti hitelintézettel szemben és az nem tud fizetni, rendkívül bonyolult lenne 87 hitelintézettől visszaszereznie a pénzét. Ezért a törvény létrehozta a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapját  Az adott szövetkezeti hitelintézet fizetésképtelensége esetén az Alap lesz az elsődleges felelősségvállaló, és ez fog fizetni az igényt érvényesítőknek. 

Szövetkezeti hitelintézetek tőkefedezeti közös alapja

A Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja  (továbbiakban: Alap) a szövetkezeti hitelintézetek, a Takarékbank Zrt. és az Integrációs Szervezet tagságával működő jogi személy. Az Alap célja, hogy elsődlegesen helyt álljon a szövetkezeti integráció tagjaival szemben az egyetemlegesség alapján érvényesített követelésekért.

Az Alap forrásai a szövetkezeti hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. által a 2013. évi CXXXV. törvény 17/P. §-a alapján befizetett összegek.

A szövetkezeti hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. az egyetemleges felelősségvállalásuk fedezetét elsődlegesen az Alapba történő éves befizetéssel és az Alap által elrendelt rendkívüli befizetéssel teljesítik.

Az Alapba befizetett összeg kizárólag az integráció tagjaival szemben az egyetemlegesség alapján érvényesített követelések rendezésére használható fel, visszakövetelésére sem a szövetkezeti hitelintézet sem annak felszámolója vagy hitelezője nem jogosult; sem a szövetkezeti hitelintézet fennállása alatt, sem működési engedélyének visszavonása vagy egyébként jogutód nélküli megszűnése esetén.

Az Alaptól akkor lehet követelni az adós  tartozását, ha az adós jogerős ítéletben megállapított vagy nem vitatott tartozását az esedékességtől számított további 30 napon belül sem teljesíti. Az egyetemlegesség alapján fizetendő összegért az Alap 60 napon
belül köteles az adós helyett a fenti határidőt követően helyt állni.

Az egyetemleges felelősség a Integrációs Szervezettel, a Központi Bankkal és a szövetkezeti hitelintézettel szemben fennálló valamennyi követelésre kiterjed, függetlenül azok keletkezésének időpontjától.