Filmtámogatás

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete („a továbbiakban: „SZHISZ” vagy „Támogató””) Támogatási Programot hirdet olyan mozifilm(ek) illetve tévéfilmek készítéséhez és/vagy terjesztéséhez és promóciójához, amelynek a célja

(1) a magyar kulturális örökség védelme,
(2) a figyelemfelhívás a magyar kulturális értékekre,
(3) a pénzügyi tudatosság fokozása,
(4) a pénzügyi ismeretek terjesztése iskolások és 25 év alatti korú fiatalok, hátrányos helyzetű, vidéken, kis lélekszámú településéken élő népesség számára,
(5) a mezőgazdálkodás, a vidéki életforma népszerűsítése,
(6) a felelős és fenntartható mezőgazdálkodás és vadgazdálkodás megvalósítása,
(7) a felelős és fenntartható mezőgazdálkodásra és vadgazdálkodásra nevelés.

A Programra 5 év alatt a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete évente legfeljebb 100 millió forintot fordít a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete.

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete olyan mozifilm(ek)et illetve tévéfilm(ek)et támogat, amelyek legalább 45 perc hosszúságúak, és amelyeket több, mint 75%-ban magyar vagy EGT tulajdonú vállalkozások készítenek.

A Támogatási Program keretében az összes elszámolható költség 50 százaléka nyújtható támogatásként.

A program során benyújtott pályázatoknak – a pályázati felhívásoknak megfelelően – kulturális termékek előállítására vagy forgalmazására kell irányulniuk. Annak érdekében, hogy egy termék kulturális jellegűnek való minősítését biztosítsa, az SZHISZ a programban olyan háromtagú bizottságot bíz meg a pályázati felhívásra tett ajánlatok közötti választásával, amely képes az SZHISZ kulturális szempontrendszerét érvényesíteni.

A kulturális szempontrendszer az alábbi:

A pályázat alapján készülő mű
1) megfelel az SZHISZ Támogatási Programmal kapcsolatos célkitűzéseinek,
2) egyéni eredeti mű létrehozására vagy forgalmazására irányul,
3) kreatív,
4) szubjektív (mindenkinek más értelmezést tesz lehetővé),
5) absztrakt (belső szimbolikus jelentéssel rendelkezik),
6) nem haszonelvű (önmagában érték),
7) holisztikus jellegű (egyetlen, egységes, nem bontható elemekre).

A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete nem támogat olyan vállalkozásokat, amelyek állama vagy amely vállalkozások tulajdonosai között vagy maguk a vállalkozások az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa és az Európai Unió Tanácsa által elfogadott korlátozó intézkedések (http://www.kormany.hu/download/a/a8/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170221.pdf) hatálya alá esnek, vagy olyan EGT-n kívül letelepedett vállalkozásokat illetve olyan vállalkozásokat, amelynek tulajdonosai az Európai Unió Tanácsának fekete vagy szürke listáján találhatóak figyelembe véve a Bizottság módosított 2016/1675 számú rendeletét, amely kiegészítette az Európai Parlament és a Tanács 2015/849 számú rendeletét.